Na czym zarabia agencja reklamowa oraz agencja marketingowa?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, musimy najpierw rozróżnić te dwa pojęcia, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Czym zatem zajmuje się agencja reklamowa, a czym zajmuje się agencja marketingowa?

Agencja Marketingowa

Agencja marketingowa ogólnie zajmuje się obsługą marketingową firm, instytucji, grup społecznych, osób publicznych. Marketing to proces komunikacji ze społeczeństwem, z klientami, a najważniejszymi jego instrumentami są narzędzia marketingu mix, czyli np. koncepcja 4P (Product – produkt, Price – cena, Place – dystrybucja, Promotion – promocja).

Czym się zajmuje Agencja Marketingowa?

  • Zajmuje się oceną możliwości rynkowych, dokonuje analizy sytuacji rynkowej danego przedsiębiorstwa, silne i mocne strony oraz możliwości ekspansji
  • Tworzeniem strategii marketingowej w oparciu o przeprowadzone badanie rynku
  • Komunikacją z rynkiem, w tym promocją produktów lub usług (i tutaj mamy także działania reklamowe)
  • Strategią cenową, ustala politykę cenową oraz rabatową
  • Wyodrębnia grupę nabywców/grupę docelową, czyli prowadzi tak zwaną segmentację rynku

Agencja marketingowa bardzo często jest mylona z agencją reklamową, a przecież jak sami widzicie, reklama jest elementem promocji, czyli zawiera się w marketingu, ale jest jednak węższym zagadnieniem.

Agencja Reklamowa

Agencja reklamowa ma za zadanie (zgodnie z zasadą AIDA, Attention/Awerness, Interest, Desire, Action) zainteresować produktem lub usługą potencjalnego klienta oraz skłonić go do wykonania akcji w postaci wejścia do sklepu online, zostawienia LEADa, emaila lub dokonania zakupu.

Na czym zarabia Agencja Reklamowa oraz Agencja Marketingowa?

Metody rozliczeń są róźne i zależą od rodzaju współpracy. Przy stałej wspópracy, obsłudze marketingowej lub reklamowej, mamy do czynienia ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym, gdzie warunki opisane są w umowie między stronami. Przykładem może być obsługa mediów społecznościowych, która w zależności od zaangażowania social managera, rozliczana jest na zasadach abonamentowych, czyli stałego, miesięcznego wynagrodzenia.

Rozliczenie może mieć charakter jednorazowy, w przypadku prowadzenia doraźnych zleceń, projektów, kampanii reklamowych. Wtedy agencja zarabia na marży, pobiera procentową opłatę z całego budżetu reklamowego lub marketingowego.

Kolejnym sposobem rozliczeń jest np. procent od sprzedaży. To jest atrakcyjny rodzaj współpracy, w szczególności dla klienta, ponieważ Marketer zarabia dopiero, gdy sprzeda jego produkt lub usługę. Ten model nazywa się CostPerSale. Powiem Wam jednak, że Agencja Reklamowa lub Marketingowa nie będzie skora do takich rozwiązań.

Zdarza się czasem, że specjalista od marketingu będzie się rozliczał za godziny pracy, czyli w umowie zawrze stawkę godzinową, a na koniec miesiąca będzie pobierał opłatę zgodną z przepracowanym czasem. Ten model jest bardzo rzadko stosowany w praktyce.

Jeżeli macie jakieś pytania to zapraszamy do kontaktu!